Лявон Белавус

І Дзе былая Радзіма -- сырая зямля Дзе мароз па лапцях прабірае Там Іосіф ды Мар'я радзілі мяня Каля брамы свяшчэннага рая

ІІ Дзе Купала, Міцкевіч, Максім малады Якуб Колас, шляхетная Цётка Караткевіча геній згубіла гады Безнадзейная Руская водка...

ІІІ А мы пішам трасянкаю, і праз паўвек Волю вольную будзем мы марыць "Во яо чжытхутняо" тады чалавек Беларус беларусу, заўважыць

ІV Зразумець мужыка можа толькі мужык Не хавайся ў бульбу -- дастала! Там дзе светач сумлення нясмела дрыжыць Мы засвецім паходняй настала!

V Гэй! Уставай, беларус, ты прачніся ўжо! Адабралі і хату, і лапці Абадралі як ліпку, абрылі лужок Далучылі да мабілізацыі

Кацярына Ра

Лён-лянок-ляночак Пляту я вяночак Міламу прыгожаму Дзетку майму божаму

Звон-званок-званочак Дзе ж мой Васілёчак Галовачку кладзе У калысцы й на падушачку?

Васіль-васілечак Мілы мой дружочак Дзе ж ты быў-хадзіў Чысту воду піў?

Скончыўся дзянёчак Любы мой дружочак Месяц зорачкі пасе Дудзіць у дудочак

Дуб-дубок-дубочак Згінуў Васілёчак Ні дзянёчка ня пражыў Не расплюшчыў вочак

Як на сіні змрочак Запляла вяночак Любаму прыгожаму На неба заходжаму