ДВА МАЛЕНЬКІЯ КОЛЫ

Уладзімір Кветка

Два маленькія колы, як носьбіты сваволы... хоць не аб'ехаць увесь сусвет... дазволiлi хутчэй рухацца ўслед...

хуткасць ці гэта папрок... два маленькія колы як носьбіт сваволы.

думкі як быццам у лялькі... думкі назолы... але два маленькія колы. з ветрыкам будзе лягчэй... з ветрыкам цікавей . . а гэтыя колы круцяць колераў рысы чароўных падзей...