* * *

Уладзімір Кветка

Яна прышла пасля касавіцы... у́ насенні спадніца... Маладыя рукі і плечы У абдымках сціснулі вечар...

Доу́га у́ полі Сцябліна трымцела... Як бялюткае цела... Сонца у́ край зіхацела Толькі скончыу́ся час касавіцы... Але моцы няма прыпыніцца...

І чырвоныя стужка Спавіла... Белыя грудзі і плечы... у пакоі простыя рэчы...