У МАЛЬВАХ

Уладзімір Кветка

У мальвах стары дом... Я да яго не маю рэчы... Я не прайшоу́ У Яго крадком... А толькi зрокам Я хачу засведчыць... Што у Мальвах стары дом...

Што сонца Правiднела... Што я iшоу́ Сваiм шляхом... I павуцiнне зiхацела... Гаючым срэбрам быццам Шклом...

Узбуйнелi кветкi Быццам вышыня... Здаецца Што ажылi Кветкi... Якiя у́се Хацелi Пакрыць Цудоу́ным Дываном... Каб нават не Прайшлi Гарэзы цi падлеткi...

Да у́ мяне Быу́ нейкi час... Каб Проста Абыйсцi Няшмат Планеты... Стаяу́ у́ мальвах Стары дом... I я успомнiý З рэшты лета...