ПАДАБЕНСТВА

Уладзімір Кветка

З маленства Я не шукау́ Падабенства... Але што значыць Жыць Iншымi Я засвоiу́.... Не то каб Лепей Было у́ Адзiноцтве... Але гэта справа Настрою...

Я посмiшкi Не жалею... Згадаю , што сэрдцам Набыта... Але як Па падабенствам пражыта....

Гучыць... Усё то ж- "З плоцi..." люстэрка Пераблытае Лева i права I не павароцiць...

Настрой верша:сумны