Маніфест ІІ

Лявон Белавус

Культурныя коды Цывілізацый Захаду Для нас няблізкія Як "Вялікі камень" Як рускі цверды знак

Гэтак хтось у папасе ды з шабляю Танчыць сабе "Лявоніху" Ня ведаючы Ані руху, ані такту

28 кастрычніка 2022
Настрой верша:сузіральны