* * *

Уладзімір Кветка

Маланкi у́ вачах нiбыто у́ чорта- Бо за вакном халодна i цёмна...

Дзiу́на Часам Так доу́га Не можаш Знайсцi Словы Каб Сказаць Нешта ... Але напiсаць раптам так проста... Хоць i гэта Справа не Без Цяжару...

Iшкло Спытала Цi замау́ляу́ Я дождж сёння Блiжэй К вечеру... Я сказау́, што Не мне Яго не патрэбна...

Але раптам я пачуу́ Яго Гук...

2020
Крыніца верша: 2022
Настрой верша:натхнёны