Калыханка для Васіля

Кайя Ра

Краіне светлай дзе я ўміраю У белым доме ля сіняй бухты...

М. Багдановіч
Усім дзецям на свеце

Лён-лянок-ляночак Пляту я вяночак Міламу прыгожаму Дзетку майму божаму

Звон-званок-званочак Дзе ж мой Васілёчак Галовачку кладзе У калысцы й на падушачку?

Васіль-васілечак Мілы мой дружочак Дзе ж ты быў-хадзіў Чысту воду піў?

Скончыўся дзянёчак Любы мой дружочак Месяц зорачкі пасе Дудзіць у дудочак

Дуб-дубок-дубочак Згінуў Васілёчак Ні дзянёчка ня пражыў Не расплюшчыў вочак

Як на сіні змрочак Запляла вяночак Любаму прыгожаму На неба заходжаму

13 чэрвеня 2022
Крыніца верша: "Бела рысачка"
Настрой верша:сумны