Да айчыны

Уладзiмiр Лучыт

Беларусь, мая родная мацi, Без цябе – сiрацiна я у хаце. Каб не ты, хто б мяне нарадзiу, Ды кахаць, ды спяваць навучыу?

Беларусь, мая родная мацi, Дык табе усё б жыццё I аддацi, Абы зрэць абрусы тваiх нiу, Абы слухаць iх жальбау матыу…

24.07.1995
Крыніца верша: публiкуецца упершыню
Настрой верша:натхнёны
Ключавыя словы: