Я ўдзячны

Уладзімір Кветка

Я ўдзячны... Свецяць промні Праз лістоту... ...Такая гаворка У промней...

Я ўдзячны- Словы як помнік, На гэтым ўлонні...

Я ўдзячны... Колькі Заблытаных Звестак... Якім раптам Не месца

Настрой верша:сузіральны