Зала чакання

Уладзімір Кветка

Зала чакання... Быццам Адвечнае месца... Чуеш... музыка Льецца!

Вельмі Прыгожыя Шаты На фоне... Скляпэння... Зала чакання няма мітусення.. Чаму несцярпенне?!

2022
Настрой верша:сузіральны