Нашчадак лясоў

Уладзімір Кветка

Зорнае неба і час ў быцці, Гуканне прасторы... Ён быццам жывы, Як лісцяў, іглінак Празора!

       Вярніся нашчадак
       Лясоў!
       Вярніся з сваім 
       Запаветам-
       І хай прагучыць
       З табой нашае лета!
       І свята жыцця,
       І вобліч чудовы...
       І зорка мая.
       Вярніся нашчадак
       Лясоў,
       Вярніся з сваім 
       Запаветам-
       І хай прагучыць
       З табой нашае лета!
    
2020
Настрой верша:рамантычны