Зіянне месяца

Максім Багдановіч

Душа твая — малюнак артыстычны:
Пад лютняў звон прыгожы масак рой
Танцуе там, адзеўшыся нязвычна,
Ў надзеі скрыць праз гэта смутак свой.

Ha ціхі лад усе яны спяваюць
Пра мір жыцця i светлую любоў,
Ды веры ў шчасце спевы іх не маюць,
I з ясным светлам зліты зыкі слоў,

Са светлам месяца прыгожа-смутным,
Ад чар чыіх на дрэвах птушкі сняць,
I лёгкія струі у плачы чутным
Між мармуроў натхнёна зіхацяць.

Крыніца верша: Вянок. Кніжка выбраных вершоў. Вільня, 1913.
Настрой верша:рамантычны