Малюнак мора

Максім Багдановіч

Акіян дрыжыць
Пад паглядам сумным
Месяца i ў шумным
Гуле шчэ бурліць

Ў час, калі агнём
Ўраз нябёсы крае
I y цьме зіяе
Бліскаўкі ізлом,

I на міг відаць,
Як у бурнай далі
Б'юць аб скалы хвалі,
Зіхацяць, грымяць

I да неба мкнуць,
Дзе вятры бушуюць,
Дзе грымоты злуюць,
Грукацяць i б'юць.

Крыніца верша: Вянок. Кніжка выбраных вершоў. Вільня, 1913.
Настрой верша:сузіральны
Ключавыя словы: