Мне снілася

Максім Багдановіч

Ўсё вышэй і вышэй я на гору ўзбіраўся,
Падымаўся да сонца, што дае нам цяпло:
Але толькі чым болей да яго набліжаўся,
Тым усё халадней мне й маркотней было.

Заскрыпеў снег сыпучы пад маімі нагамі,
І марозам калючым твар пякло ўсё крапчэй.
І, пануры, стамлёны, ўніз пайшоў я снягамі, -
Сонца там хоць і далей, але грэе цяплей!

Крыніца верша: Вянок. Кніжка выбраных вершоў. Вільня, 1913.
Настрой верша:сузіральны
Ключавыя словы: