Твая здрада

Ян Быдлоўскі

У тваіх глыбінях птушкі трыўмфуюць, Свадобу чуць у іх ірвананых галасах. Спакой пануе ў блажэнных небясах, Дзе праведнікаў душы квартыруюць.

У снах я там парыў над мараю маей, Ад мітусні зямной не адракась. Бо мара жахлівей любой атруты, Чыста і непахісна вера юнака.

Я ведаў усе, але сыходзіць не спяшаў, Я іх кахаў і праз пагібелі збаўленне, Чакаў прысуда вечнага суддзі, На забыцце аб гэтым ў жыцці.

Настрой верша:рамантычны